Istarski domovi zdravlja logo

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA

Iskustvo pacijenata u liječničkoj ordinaciji zdravstvenih djelatnika Istarskih domova zdravlja

Poštovani, ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste bili upoznati s istima. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi. Ako prihvaćate gore navedeno, molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom Vašeg posjeta liječniku u ambulanti/ordinaciji. Za ispunjavanje ankete će Vam trebati 5 do 10 minuta.

1. Djelatnost*

2. Mjesto/lokacija*

3. Naziv ambulante/ordinacije*

4. Izaberite datum posjeta

5. Koliko dugo ste čekali na termin pregleda? *

Ukoliko je Vaš odgovor na 5. pitanje hitan prijem , molimo preskočite na pitanje 11.

Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora*

DaNeBez odgovora

6. S liječnikom sam mogao/la razgovarati putem telefona

7. Prilikom naručivanja imao/la sam problem

8. Od medicinskog osoblja dobio/la sam sve potrebne informacije kako bi mi se olakšao prijem kod liječnika

9. Pregled sam obavio/la u zakazanom terminu

10. Čekanje na pregled u čekaonici bilo je u okvirima mojih očekivanja

Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja*

U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem

11. Liječnik/ca je za razgovor sa mnom osigurao/la dovoljno vremena

12. Liječnik/ca mi je pomogao/la u iznošenju mojih tegoba

13. Za obavljanje dodatnih pretraga dobio/la sam potrebno objašnjenje

14. Objašnjeni su mi problemi koji se mogu pojaviti tijekom liječenja

15. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mojoj bolesti na meni razumljiv način

16. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mom planiranom liječenju na meni razumljiv način

17. Liječnik/ca se odnosio/la prema meni ljubazno

18. Liječnik/ca je pokazao/la brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem

19. Liječnik/ca je pokazao/la visoku profesionalnu stručnost

Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja*

U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem

20. Medicinska sestra/tehničar odnosio/la se prema meni ljubazno

21. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem

22. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je visoku stručnost

Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja*

U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem

23. Ordinacija je bila uredna i čista

24. Čekaonica je bila uredna i čista

25. Sanitarni čvor je bio uredan i čist

Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja*

U potpunosti se ne slažemNe slažem seNiti se slažem slažem niti ne slažemSlažem seU potpunosti se slažem

26. Pružena zdravstvena skrb je bila u okviru mojih očekivanja

27. Ovdje sam naučio/la više o mojoj bolesti

28. Privatnost mi je bila osigurana

29. Okruženje je bilo sigurno

30. Ordinacija je dobro opremljena

31. Informacije koje sam dobivao/la bile su jasne

32. Osoblje je bilo predano poslu

33. Jeste li upoznati s pravima pacijenata?*

34. U slučaju potrebe zaštite svojih prava obratili biste se prvo:

35. Anketu ispunjava:*

36. Vaša dob:*

37. Stručna sprema:*

38. Zaposlen/a:*

39. Jeste li zdravstveni radnik?*

40. Vaš prijedlog za poboljšanje naše zdravstvene usluge: